Mgr. Jana Čiliaková hypnoterapia, konštelácie

Ocitli ste sa v ťažkej životnej situácii?
Riešite dookola jeden a ten istý problém?
Máte pocit, že už ste vyskúšali takmer všetko?
Dovoľte si prerušiť bludný kruh...

Čo ponúkam:

Andragogická poradňa zameraná
na riešenie psycho-sociálnych
a psycho-somatických problémov

Hypnoterapia

Individuálny prístup

Osobný rozvoj

Do poradne prichádzajú ľudia so žiadosťou o pomoc pri najrôznejších osobných problémoch. Niekto sa trápi disharmonickým partnerským vzťahom, dusným ovzduším na pracovisku, iný zažíva rôzne druhy fóbií, trpí depresiami, sexuálnou dysfunkciou, či psychosomatickými poruchami. Dôležité je uvedomiť si, že akákoľvek bolesť a nepohoda, či už duševná, alebo telesná, je vyvolaná snahou organizmu nastoliť rovnováhu. Tú dosiahneme jedine vlastným rozhodnutím a vôľou opustiť staré a prijať nové. Mnoho problémov má rovnakého menovateľa, ktorým obvykle bývajú bolestivé zážitky späté s detstvom, dospievaním a vzťahom dieťa - rodič, potlačené hlboko do podvedomia človeka.

Prvý rozhovor prebieha rôzne dlho, cca hodinu a niekedy aj viac, aby sme spoločne odhalili a definovali problém, našli jeho správne riešenie a dohodli si čo najvhodnejší postup. Na úvodnom sedení máte možnosť voľne, v bezpečí a nerušene porozprávať mi o Vašej situácii, ktorá Vás ťaží, o Vašich prianiach, potrebách, čo by ste chceli prekonať, zmeniť a zvládnuť. Zaväzujem sa prísne dodržať Vašu anonymitu. Spoločne dohodneme, ako budeme postupovať a ako spoznáme, že Vám sedenia pomáhajú. Pre uvoľnenie osobnosti obvykle používam hypnoterapiu (metódou podľa Miltona H. Ericksona), tá spočíva v tvorivej a improvizovanej práci s myšlienkami, ktoré sám klient ponúkne svojím chovaním a prežívaním.

Takýto prístup dovoľuje ušiť hypnoterapiu priamo na mieru klienta a mobilizovať tak jeho skryté zdroje, ktoré pomáhajú pri riešení jeho problémov a ťažkostí. Vychádzam z presvedčenia autora M.H. Ericksona, že každý človek má v jadre svojej bytosti (nevedomí) potenciál k rozvoju žiaducej zmeny. Pre pozitívnu zmenu sú potrebné minimálne tri krátko po sebe nadväzujúce sedenia. Spoločné sedenia budem považovať za ukončené, ak mi oznámite Vašu spokojnosť s ich výsledkom, alebo Vaše prianie ukončiť ich.