Mgr. Jana Čiliaková hypnóza, hypnoterapia, konštelácie

Ocitli ste sa v ťažkej životnej situácii?
Riešite dookola jeden a ten istý problém?
Máte pocit, že už ste vyskúšali takmer všetko?
Dovoľte si prerušiť bludný kruh...

Čo ponúkam:

Andragogická poradňa zameraná
na riešenie psycho-sociálnych
a psycho-somatických problémov

Hypnoterapia

Individuálny prístup

Osobný rozvoj